MarokkoNU.nl


Door The Economist| Op 21/02/2023 – 20:25 | Deel
Militaire dienst: booster shot

Het ministerie van Binnenlandse Zaken herinnerde er dinsdag aan dat de volkstellingsformulieren voor militaire dienst uiterlijk op 25 februari ingevuld moeten zijn. De afdeling nodigt daarom jonge vrijwilligers die deze stap nog niet hebben gezet uit om dit uiterlijk op 25 februari 2023 om middernacht op de speciale website (www.tajnid.ma) te doen. De minister van Binnenlandse Zaken heeft er ook op gewezen dat jongeren die van de vrijstelling willen genieten, om een ​​van de redenen die in de wet op de militaire dienst zijn vermeld, hun aanvraag uiterlijk op 25 februari moeten indienen. Merk op dat het verzoek om vrijstelling moeten worden gevoegd bij de nodige documenten waaruit de reden voor de vrijstelling blijkt bij de lokale administratieve autoriteiten of bij het hoofdkwartier van de provincie, prefectuur of districtsprefectuur waartoe hun woonplaats behoort.

Share: