MarokkoNU.nl


Door The Economist| Op 03/10/2023 – 11:27 | Deel
Moroccan Blood Agency: de door de vertegenwoordigers aangenomen tekst

De commissie van sociale sectoren in het Huis van Afgevaardigden heeft donderdag met een meerderheid wetsontwerp nr. 11.22 aangenomen met betrekking tot de oprichting van het Marokkaanse Agentschap voor bloed en bloedderivaten. De tekst, aangenomen met elf stemmen voor en één onthouding, valt onder de bepalingen van artikel 32 van kaderwet nr. 06.22 betreffende het nationale gezondheidsstelsel.

Tijdens de vergadering van de genoemde commissie heeft de minister van Volksgezondheid en Sociale Bescherming, Khalid Aït Taleb, de vier amendementen aanvaard die door de parlementaire fracties en groeperingen in het Huis van Afgevaardigden zijn ingediend.

De tekst heeft tot doel de problemen en beperkingen te overwinnen waarmee het Nationaal Centrum voor Bloedtransfusie en Hematologie (CNTSH) en alle Regionale Bloedtransfusiecentra worden geconfronteerd en die een negatieve invloed hebben op het beheer van deze vitale sector. Het maakt het mogelijk om de ontwikkelingen op nationale en internationale schaal te begeleiden. Deze wet heeft betrekking op de oprichting van het Marokkaanse Agentschap voor Bloed en zijn Derivaten, als een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid en financiële autonomie, die het CNTSH en alle regionale centra zal vervangen.

Share: