MarokkoNU.nl


Het corruptieschandaal dat het Europees Parlement al enkele maanden op zijn kop zet, zou ook de Europese Commissie kunnen treffen. Het Bureau van de Europese Ombudsman is met name geïnteresseerd in reizen van hoge EG-ambtenaren naar het buitenland. Het orgaan vroeg de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, om “verduidelijking van de regels om te bepalen of er geen belangenconflict is wanneer reiskoffers door derden worden betaald”, kondigde de bemiddelaar op maandag 6 maart aan. op Twitter.

“Dit verzoek volgt op onthullingen over verschillende reizen tussen 2015 en 2021 van de directeur-generaal van de transportafdeling van de Commissie (DG MOVE), Henrik Hololei, op kosten van de Qatarese regering of organisaties die dicht bij haar staan. Dit directoraat-generaal van de Europese instelling was echter betrokken bij de onderhandelingen over een luchtvervoersovereenkomst tussen de EU en Qatar”, geeft het euronews-kanaal aan.

Dit verzoek komt terwijl de Belgische justitie haar onderzoek voortzet naar “een vermeend systeem van geld voor gunsten waarbij verschillende huidige en voormalige leden van het personeel van het Europees Parlement betrokken zijn en waarmee Qatar en Marokko verbonden zijn, wat de twee landen ontkennen”, onderstreept hetzelfde bron.Share: