MarokkoNU.nl


In haar stappenplan geeft ANDA prioriteit aan de ontwikkeling van Aquaculture Development Plans (PAA) gericht op het identificeren van maritieme gebieden die geschikt zijn voor aquacultuur.

Zuidelijke regio’s zijn steeds populairder voor investeringsprojecten in de aquacultuursector. In dit perspectief zorgt het Nationaal Agentschap voor Aquacultuur (ANDA) voor de uitvoering van verschillende structurerende acties om de noodzakelijke voorwaarden te scheppen voor de duurzame ontwikkeling van deze sector in dit deel van Marokko. Momenteel werkt het aan verschillende projecten, waaronder met name de beoordeling van de geschiktheid van landkustgebieden om mariene aquacultuurprojecten in de regio’s Guelmim-Oued Noun en Laayoune-Sakia El Hamra te huisvesten, evenals de definitie van ontwikkelingsprogramma’s voor het opzetten van landondersteuningsfaciliteiten opzetten voor aquacultuurbedrijven in de regio Dakhla-Oued Eddahab. Voor het eerste project is het doel de duurzame ontwikkeling van de visbestanden te waarborgen, de productie van visbestanden uit aquacultuur te verhogen om de druk op het natuurlijke bestand te verminderen en bij te dragen tot de economische en sociale ontwikkeling van de twee regio’s. “In haar roadmap heeft ANDA prioriteit gegeven

de ontwikkeling van Aquaculture Development Plans (PAA), gericht op het identificeren van maritieme gebieden die geschikt zijn voor aquacultuur door een reeks ecologische, technische en sociaaleconomische haalbaarheidscriteria te bevestigen”, aldus het Agentschap. Het merkt op dat als gevolg van de groeiende belangstelling van investeerders voor de realisatie van mariene aquacultuurprojecten op landgebieden, met name in de zuidelijke zone van Marokko, ANDA een voorbereidende studie heeft opgesteld voor de afbakening van ruimtes die deze activiteit in dit gebied kunnen accommoderen . “Deze studie hield voornamelijk rekening met de topografie van het land, de staat van bewoning en bereikbaarheid, evenals de status van het land. Na voltooiing van deze studie is het belangrijk om de technische en economische haalbaarheid van verschillende soorten aquacultuur op het land te analyseren op het niveau van de best afgebakende gebieden”, legt dezelfde bron uit. Het doel van dit project is om investeerders voorstellen te doen voor gebieden die geschikt zijn voor mariene aquacultuuractiviteiten, maar ook om investeerders te begeleiden naar potentiële aquacultuursoorten en hun geschikte landbouwtechnologieën.

Dit project heeft ook tot doel investeerders modellen aan te bieden van technisch en economisch levensvatbare aquacultuurprojecten op het land. Wat betreft het project met betrekking tot de definitie van ontwikkelingsprogramma’s voor het opzetten van landondersteunende faciliteiten voor aquacultuurkwekerijen in de regio Dakhla-Oued Eddahab, het heeft tot doel het aanzienlijke potentieel voor de ontwikkeling van de aquacultuur in de regio te benadrukken. Momenteel worden verschillende aquacultuurprojecten opgezet in de gebieden Lassarga, Riniguir, Old Argoub en New Argoub. “De realisatie van deze projecten hangt af van de beschikbaarheid van geschikte landgebieden voor het opzetten van hun basisondersteuningsfaciliteiten. In die zin heeft ANDA, in overleg met lokale actoren, ruimtes geïdentificeerd die bestemd zijn voor de implementatie van deze faciliteiten”, merkt dezelfde bron op. Om dit te bereiken, is het een kwestie van een analyse van de behoeften aan faciliteiten op het land en ondersteunende faciliteiten, rekening houdend met de verschillende schakels in de waardeketen van elke betrokken aquacultuursector, om ervoor te zorgen dat aquacultuurprojecten die gepland zijn in de gebieden van Lassarga, Tiniguir , Oude Argoub en Nieuwe Argoub, gunstige voorwaarden voor duurzame ontwikkeling.

Share: