MarokkoNU.nl


De Franse Raad voor Moslimverering (CFCM) hield op zondag 12 maart 2023 in Bagnolet zijn buitengewone algemene vergadering om te stemmen over zijn nieuwe statuten. Deze werden unaniem goedgekeurd. De BAVA komt na die van de 19 februari laatst.

Aan het einde van de besprekingen over de ingediende projecten werden de nieuwe statuten van de CFCM “met eenparigheid van stemmen aangenomen door de aanwezigen of vertegenwoordigers, waardoor de weg werd geëffend voor een ingrijpende herziening van de CFCM” met twee belangrijke wijzigingen, volgens een persbericht verzonden naar Jabiladi.

De nieuwe statuten voorzien in “een reorganisatie van de CFCM op basis van departementale structuren waarin alle moskeeën van Frankrijk kunnen zetelen, op een egalitaire manier”, evenals “het einde van het systeem van coöptatie van de helft van de leden van de CFCM door de statutaire federaties”.

Met deze twee wijzigingen “wil de CFCM dus het woord geven aan de lokale actoren die door hun collega’s zijn gekozen en die de nodige legitimiteit zullen hebben”, aldus het persbericht. Het orgaan belooft in die zin dat “deze actoren die gemeenschappelijke zorgen samenbrengen, de grenzen en de kunstmatige scheidingen zullen opheffen die de CFCM ernstig hebben belemmerd in haar missies”.

Dezelfde bron herinnert eraan dat de CFCM “meer dan 1.100 moskeeën vertegenwoordigt die deelnamen aan de verkiezingen van 2020”. “Dit cijfer zal naar verwachting aanzienlijk stijgen met de nieuwe hervorming, die antwoorden biedt op de belangrijkste obstakels voor een bredere deelname aan verkiezingen”, voegt het document eraan toe.

Tegelijkertijd informeert de CFCM over de aanstaande goedkeuring van nieuwe verkiezingsreglementen, “om de vernieuwing van de representatieve organen van het moslimgeloof op departementaal, regionaal en nationaal niveau mogelijk te maken”.

In een context waarin de aanwijzing van het Forum de l’islam de France (FORIF) als gesprekspartner voor het beheer van het moslimgeloof officieel is gemaakt, zegt de CFCM dat het “zijn evolutie wil leiden, ver van de omwentelingen en de crisis hij heeft de afgelopen jaren geweten.De Raad merkt in die zin op dat “critici en vragen over het vermogen van de CFCM om aan de verwachtingen van moslims in Frankrijk te voldoen, moeten worden gehoord” en dat “er antwoorden en verbeteringen moeten worden aangebracht”.Share: