MarokkoNU.nl


Door The Economist| Op 18/03/2023 – 18:57 | Deel
Onderwijs: de Wereldbank consolideert haar steun aan Marokko

De Wereldbank (WB) versterkt haar steun aan Marokko op het gebied van onderwijs. De instelling heeft zojuist een aanvullende financiering van $ 250 miljoen goedgekeurd voor het onderwijsondersteuningsprogramma in Marokko, naast het oorspronkelijke programma van $ 500 miljoen dat in 2019 was goedgekeurd.

Deze envelop zal de regering dus ondersteunen bij de uitvoering van een ambitieus programma van onderwijshervormingen, aldus de internationale instelling vrijdag in een persbericht. Het programma omvat de uitbreiding van hoogwaardige voorzieningen voor voor- en vroegschoolse educatie, ondersteuning van onderwijspraktijken in het basis- en secundair onderwijs, capaciteitsopbouw op het gebied van management en verantwoording voor betere leerresultaten. ‘aan het leren.

Share: