MarokkoNU.nl


De Partij Vooruitgang en Socialisme (PPS) is geïnteresseerd in de “kwaliteitscontrole van geïmporteerde dadels” in Marokko aan de vooravond van de maand Ramadan. Zo stelde de gekozen Addi Chagiri in een schriftelijke vraag aan het ministerie van Industrie en Handel de toezichthoudende minister vragen over de procedures en maatregelen die zullen worden genomen om “het nationale product van dadels te verbeteren en het te beschermen tegen oneerlijke concurrentie”.

“Met de komst van de ramadan hervat het debat over de kwaliteit van de meest geconsumeerde materialen in deze heilige maand, inclusief dadels, erg populair bij Marokkaanse gezinnen. Dit roept de vraag op van de overvloed aan lokaal product en de toetreding tot zelfvoorziening, in het licht van producten geïmporteerd uit buurlanden die de nationale markten binnendringen”, geeft de plaatsvervanger van het OM aan in zijn vraag.

Addi Chagiri wees in het bijzonder op “het Algerijnse product dat als smokkelwaar wordt ingevoerd via Mali en Mauritanië, door de passage van El Guerguarate en dat niet voldoet aan de minimumnormen op het gebied van veiligheid en gezondheid”. “Laboratoriumanalyses hebben eerder aangetoond dat Algerijnse dadels die naar Europese landen worden geëxporteerd, kankerverwekkende stoffen bevatten die rechtstreeks schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid door het gebruik van pesticiden en verboden chemicaliën”, voegt hij eraan toe. Een bevinding die “vraagt ​​om alarm te slaan en het toezicht te versterken, zowel aan de grens als op marktniveau, om het nationale product te beschermen, te verbeteren en de Marokkaanse consument te beschermen”, pleit hij.

De gekozen functionaris ondervroeg Ryad Mezzour daarom over de procedures en maatregelen die zullen worden genomen om “de veiligheid en gezondheid van de Marokkaanse consument te waarborgen”.Share: