MarokkoNU.nl


De financieringsbehoefte van de Schatkist bedroeg eind februari 17,7 miljard DH, rekening houdend met een vermindering van lopende operaties met 7 miljard DH. Dit blijkt uit de situatie van de uitgaven en middelen van de Schatkist (SCRT) zoals onthuld door het Ministerie van Economie en Financiën (MEF).

Volgens de MEF werd deze behoefte voornamelijk gedekt door een beroep te doen op de markt voor binnenlandse schulden voor een bedrag van 12 miljard DH, wat neerkomt op bijna 24% van de totale stroom aan binnenlandse schulden van 51,1 miljard DH die eind februari 2023 werd gerealiseerd, en door in mindere mate door de schatkistdeposito’s met 4,4 miljard DH te verhogen en externe financiering te mobiliseren voor een nettobedrag van 718 miljoen DH.

Het verschil in interne schuldstroom van 39 miljard dirham is bedoeld om marges te creëren om de financiering van de aanzienlijke schulddalingen van de Schatkist in de komende maanden op voorhand en op een ordelijke manier voor te bereiden en om te voorkomen dat er druk wordt uitgeoefend op de binnenlandse markt, voegt dezelfde bron toe. Deze dalingen, vervolgt het ministerie, bedragen bijna 57 miljard DH voor de twee maanden maart en april en bereiken bijna 19 miljard DH op een maandelijks gemiddelde over de laatste tien maanden van het jaar.

Share: