MarokkoNU.nl


Door The Economist| Op 17/03/2023 – 10:28 | Deel
Stokvis Noord-Afrika: terugkoopprogramma

De Moroccan Capital Market Authority (AMMC) heeft het informatiebericht met betrekking tot het aandeleninkoopprogramma van het bedrijf Stokvis Nord Afrique goedgekeurd. Het aantal te houden aandelen bereikt 459.758, of 5% van het aandelenkapitaal van de onderneming. De maximale aankoopprijs is vastgesteld op 23 DH per aandeel tegen een minimale verkoopprijs van 10 DH. De duur van het programma loopt van 6 april 2023 tot 5 oktober 2024. Dit programma is onderworpen aan de goedkeuring van de Gewone Algemene Vergadering die zal samenkomen op 27 maart 2023.

Share: