MarokkoNU.nl


Als onderdeel van nieuwe projecten en acties gericht op het verbeteren van de gebouwde omgeving van steden

Verzoening : Een van de nieuwe acties is de recente opening van het nieuwe CROA-hoofdkantoor in de Tanger-zone, dat moet bijdragen tot de verbetering van de dienstverlening van architecten en bijgevolg tot betere veiligheidsomstandigheden in de bouw en een beter leefklimaat voor de bevolking.

Samen blijven werken aan een beter beheer van de beroepsorganisatie en tegelijkertijd proberen dichter bij de burgers te komen die op zoek zijn naar informatie over de sector of oriëntatie voor de realisatie van hun projecten. Dit zijn onder meer de prioriteiten van de Regionale Raad van de Orde van Architecten (CROA), die werd uitgesproken aan het einde van de inhuldiging van de gebouwen van het nieuwe hoofdkantoor in Tanger, die net plaatsvond op vrijdag 10 maart, in aanwezigheid van Chakib Benabdellah, voorzitter van de Nationale Raad van de Orde van Architecten (CNOA), voormalige voorzitters van CROA en vertegenwoordigers van partnerinstellingen op lokaal en regionaal niveau. “Dit nieuwe hoofdkantoor moet een kader bieden voor het verbeteren van de dienstverlening van architecten en dus betere veiligheidsomstandigheden in de bouw en een betere leefomgeving voor onze medeburgers”, aldus Mokhtar Mimoun, voorzitter van CROA. van de omgeving van Tanger.

Bij deze gelegenheid benadrukte hij de noodzaak van gezamenlijke actie van regionale en nationale partijen, private actoren en publieke actoren om de gebouwde omgeving van steden te verbeteren en ten behoeve van hun bevolking. “Deze nieuwe stoel is het symbool van deze eenheid,” zei meneer Mimoun.

Volgens de CROA van Tanger maakt de opening van dit nieuwe hoofdkantoor deel uit van het investeringsbeleid dat gericht is op een betere dienstverlening aan architecten in de regio. “De investering die voor dit project is vastgelegd, is gedaan uit de eigen middelen van de Raad met de aanzienlijke bijdrage van een tiental sponsors”, meldde dezelfde bron.
Dit nieuwe hoofdkantoor is ontworpen als ontmoetingsplaats en uitwisseling van ideeën voor architecten, die er hun industriële en commerciële partners kunnen ontmoeten tijdens informatiebijeenkomsten of andere evenementen op het grote plateau of in de vaste ruimtes.

Het zal ook de communicatie tussen de CROA en professionals vergemakkelijken en “klachten ontvangen in het kader van de prerogatieven die door wet- en regelgeving aan de regionale raad zijn verleend, die vervolgens bemiddelings- of tuchtprocedures kan starten”, zei hij. -wij specificeerden. Sinds zijn oprichting in februari 2015 heeft de CROA van de Tanger-zone, die nauwkeuriger is samengesteld uit meer dan 260 architecten (uit de private en publieke sector) die Tanger, Asilah, Larache, Chaouen en Ksar Kebir vertegenwoordigen, onder meer tot doel blijven werken met frisse ogen en nieuwe energie om alle architecten van de regio te verenigen rond de goede praktijk van het beroep.

Share: