MarokkoNU.nl


Door The Economist| Op 28/02/2023 – 10:34 | Deel
Versterkte authenticatieoplossingen: SICPA en de UM6P MAScIR Foundation s

SICPA, wereldleider op het gebied van oplossingen en diensten voor authenticatie, markering, traceerbaarheid en fraudedetectie, en de MAScIR Foundation van de Mohammed VI Polytechnic University (UM6P) hebben maandag in Benguerir een samenwerkingsovereenkomst gesloten op het gebied van onderzoek en technologische ontwikkeling.

Deze overeenkomst, die een periode van 5 jaar beslaat, heeft betrekking op R&D-projecten die inspelen op problemen op het gebied van fraudebestrijding en innovatieve authenticatieoplossingen ontwikkelen die daarop kunnen inspelen. De ondertekenaars hebben twee initiële projecten geïdentificeerd die draaien rond micro-elektronica en medische biotechnologie en gericht zijn op het ontwikkelen van oplossingen voor de Afrikaanse markt om fraude op het gebied van medicijnen en inkten tegen te gaan.

Deze samenwerking zal ook verschillende andere vormen aannemen, zoals industriële subsidies, technische diensten en het evalueren en testen van technologieën met het oog op licentieverlening of technologieoverdracht.

Share: