MarokkoNU.nl


Nieuwe wending in visumaffaire Vlaanderen, geblokkeerd door de Belgische consulaten in Marokko en Turkije. Vlaams minister van Arbeid Jo Brouns (CD&V) vroeg enkele dagen geleden om positief te reageren op 500 verzoeken, meldt de belgische pers. Sinds oktober hebben de twee consulaten 654 gecombineerde verblijfs- en werkvergunningen voor arbeidsmigranten voor Vlaamse werkgevers geblokkeerd, op verdenking van fraude.

“Na een overheidsonderzoek vroeg de minister van Arbeid om vrijgave van 523 dossiers omdat er geen sprake was van fraude”, vult dezelfde bron aan. Aan de andere kant krijgen nu 48 van de 654 ooit goedgekeurde visa een rood licht, terwijl 37 dossiers onderwerp zijn van nader onderzoek, zo staat er. “Deze dossiers zijn strenger beoordeeld vanwege het gewijzigde beleid” naar aanleiding van de Borealis-affaire, lichtte de minister toe. Tijdens de zomer werden inderdaad illegale jobs ontdekt op de scheepswerf van Borealis in de haven van Antwerpen.

Jo Brouns gaf ook aan dat de Vlaamse Dienst Economische Migratie op 13 maart een nieuwe lijst ontving met 1.000 extra visa die geblokkeerd zijn. Na een eerste analyse blijkt dat het gaat om gecombineerde verblijfs- en arbeidsvergunningen die al uitgereikt zijn en dat werknemers dus gemachtigd zijn om in Vlaanderen te werken, vervolgt dezelfde bron.

Eind februari, heeft de Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA), een politieke oppositiepartij in Vlaanderen, verzocht om een ​​parlementaire hoorzitting over een onderzoek naar fraude met verblijfsvergunningen bij de Belgische consulaten in Turkije en Marokko. Een week eerder had het kabinet van de Vlaamse minister van Arbeid de blokkering bevestigd van honderden dossiers van buitenlanders die in Vlaanderen, België, willen komen werken. De Belgische pers, die gevallen van fraude vermeldde, voegde eraan toe dat dit gevolgen had voor de Belgische consulaten in Turkije en in Marokko.Share: