MarokkoNU.nl


“Deze dynamiek is ontstaan ​​sinds de oprichting van de groep. Dit wordt ook verklaard door een aanwervingsbeleid dat vrijwillig is, door opleiding, ondersteuning, openheid van geest en mentaliteit”.

Vrouwelijk leiderschap: 20.000 medewerkers kozen de 9 laureaten van deze eerste editie, waarmee ze de inspanningen en het engagement van vrouwelijke werknemers in de ontwikkeling van hun socio-economische omgeving erkenden.

Ynna Holding viert vrouwen op een vernieuwende manier. Ter gelegenheid van de internationale dag van de strijd voor de rechten van de vrouw ging de holding buiten de gebaande paden en besloot ze de inzet en inzet van haar vrouwelijke medewerkers te belonen in een sfeer die zowel feestelijk als verenigend was. Het idee is om vrouwelijk leiderschap binnen haar dochterondernemingen aan te moedigen, door de bijdrage van alle vrouwen in de Groep waardig te eren, ongeacht de verantwoordelijke positie die ze bekleden. Wie beter dan collega’s om dit eerbetoon te brengen en dit effect te erkennen. Zo deden alle vrouwelijke werknemers van de groep, variërend van arbeiders tot administrateurs, mee aan de strijd om de “Ynna Women Awards”. Het is inderdaad een digitaal platform gelanceerd door de holding die 84 kandidaten samenbrengt. In totaal kozen 20.000 medewerkers de 9 winnaars van deze eerste editie. “Dit evenement, dat we jaarlijks willen houden, viert alle vrouwen die dagelijks opmerkelijk werk verrichten en die bijdragen aan de invloed van onze groep”, geeft Sarah Kerroumi, algemeen secretaris van Ynna, in die zin aan.

Er zijn inderdaad 9 categorieën bepaald. Dit is de erkenningsprijs die een vrouw eert die elke dag werkt om ervoor te zorgen dat werknemers in een schone en gezonde omgeving werken. De Innovative Woman Award werd uitgereikt aan een creatieve medewerker die met innovatieve ideeën kwam en de dienst of het product van het bedrijf verbeterde. We noteren ook de prijs van de vrouwelijke leider die een leider van de groep erkent. De prijs voor geëngageerde vrouwen beloont een vrouw die zich volledig inzet voor het uitvoeren van haar missie. Onder de prijzen merken we die van de vrouw van hart op, waarmee we de sociale en associatieve inzet van een van de medewerkers eren. We noteren ook de prijs voor de verenigende vrouw die wordt toegekend aan een personeelsvertegenwoordiger, de prijs voor de vrouw in het veld die wordt toegekend aan een strijder die een missie uitvoert die betrekking heeft op het mannelijk geslacht. En tot slot erkent de prijs Vrouw van het Jaar de vrouw die schitterde in 2022 dankzij grote projecten die ervoor zorgden dat mensen over haar en het bedrijf in de sector spraken. Het moet gezegd worden dat al deze wijdingen niet aan toeval zijn toe te schrijven.

Mevrouw Kerroumi verzekert in die zin dat “deze dynamiek op gang is gebracht sinds de oprichting van de groep en gedragen wordt door de dochterondernemingen. Dit wordt ook verklaard door een aanwervingsbeleid dat vrijwillig is, door opleiding, ondersteuning, openheid en mentaliteit”. Het is bovendien deze ruimdenkendheid en deze mentaliteit die Ynna Holding in staat heeft gesteld om zichzelf te plaatsen bij de meest gefeminiseerde groepen in Marokko. “We opereren vandaag in een omgeving die verdienstelijk is met een heel duidelijk motto over pariteit”, kunnen we Sarrah Kerroumi opvoeden.

En om eraan te herinneren dat “pariteit een fundamentele waarde is van onze groep. Ynna zet zich al lang in voor het verbeteren van gendergelijkheid. Een momentum dat gelanceerd werd door wijlen oprichter Miloud Chaabi, en gedragen werd door het management van de groep en alle medewerkers”. De cijfers illustreren inderdaad de betrokkenheid van de groep bij gendergelijkheid en gelijkheid. Bovendien was het een van de eerste groepen die het programma “Morocco For Diversity” ondersteunde, geïnitieerd door de CGEM en de IFC. Opgemerkt moet worden dat de vervrouwelijking binnen de groep in feite voortdurend voortschrijdt en tot op heden 47% bereikt, ver boven het nationale gemiddelde. Eind 2022 was 57% van de vrouwen benoemd in het directiecomité en 37% in de raden van bestuur van alle dochterondernemingen.

Voor het jaar 2023 zetten de holding en haar dochterondernemingen zich in om de vertegenwoordiging van vrouwen in de raden van bestuur van het directiecomité te vergroten en de aanwerving van vrouwen op alle organisatieniveaus te versnellen. De groep verbindt zich er ook toe om van de “Ynna Women Awards” een permanent platform te maken voor discussie met de vrouwen van de groep, via een ideeënbus. De ambitie is om hun omstandigheden te verbeteren, regelmatige bijeenkomsten en online trainingen te organiseren om de band tussen de werknemers van de verschillende dochterondernemingen en steden te behouden.

Share: